เมนูหลัก

วิสัยทัศน์กลุ่มสาระฯ
บุคคลากรกลุ่มสาระฯ
เอกสารเผยแพร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ยินดีต้อนรับ  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
คนเก่งภาษาไทย

นายแมน คล้ายสุวรรณ นักเรียนระดับชั้น ม.5 ห้อง 3 รับโล่พระราชทานรางวัลชนะเลิศ บทร้อยกรอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6และปว.ช. และได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ประเภทคำขวัญ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6และปว.ช. งานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พ.ศ.๒๕๕๕ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายแมน คล้ายสุวรรณ นางสาว ธัญญา โคตรนาม นางสาวณัฐวรรณ แซ่เบ้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ได้รางวัลชนะเลิศ รับถ้วย พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดกลอน สดประเภทนัก เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2556 ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
31 กรกฎาคม 2556

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
26 มิถุนายน 2556

 

 

 

สาระน่ารู้

บ้านภาษาไทย
ภาษาไทยในจอ
ภาษาไทยดอตเน็ต
สำนวนสุภาษิต
วรรณคดีไทย
บ้านจอมยุทธ
สาระน่ารู้ภาษาไทย
สุภาษิตและสำนวนไทย
วันสำคัญ

วันภาษาไทยแห่งชาติ
๒๙ กรกฎาคม

<< Web master by Anocha Utumsakulrat email :: nocha_spyred@hotmail.com>> .