นายจักรพงษ์ เร่งฐาปนกุล
ทำเนียบบุคลากร
สารสนเทศประจำปี '54
สารสนเทศประจำปี '53
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีงบประมาณ 2557
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีงบประมาณ 2556

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ปี 55

ผลการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาในรอบปี 52
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

แหล่งเรียนรู้ชุมชน (ต่อ)
 มโนราห์ สุวรรณาราม
 
ลำตัดโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
นำแสดงโดยนักเรียน ชั้นม.6/4และ6/3 รุ่น47

 

 
          <--ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ...Welcome to Suwannaramwittayakom School...email : suwan_sch46@hotmail.com-->

" เรียนดี .....กีฬาเด่น.... เน้นกิจกรรม.... คุณธรรมเป็นเลิศ "

- รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน
<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

-รับสมัครรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งยาม 1 อัตรา <<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

เปิดไฟล์เอกสารไม่ได้กรุณา Download Programs

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลัง ศรัทธาและสามารถบริจาคโดยตรงได้ที่โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม หรือโอนผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชื่อบัญชี : กองทุนสวัสดิการ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เลขที่บัญชี 031-0-17453-8

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/ 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เวลา 08.00 – 12.00 น.  
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 เวลา 13.00 – 16.00 น.  

นักเรียนชั้นม.3 ม.6 ที่สำเร็จการศึกษาไปเมื่อ 31 มีนาคม 2557 และมีความประสงค์จะรับ
วารสารมาติดต่อขอรับได้ที่ี่ห้องประชาสัมพันธ์ในวันและเวลาทำการ

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม มีความประสงค์จมีความประสงค์ จะ สอบราคา ซื้อคอมพิวเตอร ์ ติดตั้งประจำห้องเรียน กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. - 7 พ.ค. 2557

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นม. 1 ในวันพุธที่ 9 เม.ย 2557 ระดับชั้นม. 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เม.ย 2557 ระหว่างเวลา 8.00 น - 12.00 น
-------------------------------------------------------------------

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นทางวิชาการ (วิทย์- คณิต- อังกฤษ) (intensive Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 รอบพิเศษ
-------------------------------------------------------------------
ประกาศร่วมไว้อาลัย โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม โดย คณะผู้บริหาร คุณครู และบุคลากร ขอแสดง ความ เสียใจ กับการจากไปของ คุณสำเริง มุสิกเวช พนักงานขับรถ โรงเรียน
สุวรรณาราม วิทยาคม
-------------------------------------------------------------------

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม (โรงเรียนอัตราการแข่งขันสูง สอบคัดเลือก 100% ) เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557

-------------------------------------------------------------------

ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนโครงการส่งเสริมความ เป็นทางวิชาการ (วิทย์- คณิต- อังกฤษ)
( intensive Program) รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

-------------------------------------------------------------------

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 255ุ6 ในวัน ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

-------------------------------------------------------------------

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 ในวัน พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะครู และนักเรียนได้ต้อนรับ นางสาวขวัญหล้า เกตุฉิม ครู
ูย้ายจาก
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล นายธนกฤต พิมพ์ทอง นางสาวชุลีพร รื่นเริง นายรังสรรค์ สมอารีย์ ครูบรรจุใหม่ ณ โรงเรียนสุวรรณาราม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

-------------------------------------------------------------------

ระหว่างวันที่ 27- 31 มกราคม 2557 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพือเตรียมสอบ O-NET

-------------------------------------------------------------------

รองผู้อำนวยการและ คณะครู ร.ร นมร.สว จำนวนหนึ่ง ได้เดินทางส่ง คุณครูขวัญหล้า เกตุฉิม เนื่องในโอกาส ย้ายราชการ ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557

-------------------------------------------------------------------

ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะครู และนักเรียนได้ต้อนรับ นางวรรณวิสา สมบัติวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ในโอกาสที่ย้ายมารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสุวรรณาราม วิทยาคม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557


ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะครู และนักเรียนได้ต้อนรับ มอบแจกันดอกไม้แสดง
ความยินดีแด่ คุณครูชลิสา ชำนาญวารี ครูบรรจุใหม่เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2556

- ชั้น ม.1 ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

-ชั้นม.2 ณ ค่ายลูกเสือพนิดา อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
-ชั้น ม.3 ณ ค่ายลูกเสือวังแก้ว อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมเป็นสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2556 (ธรรมศึกษา ชั้น ตรี - เอก) ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2556

ประกาศแจ้งโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมขอปิดโรงเรียนเป็นเวลา ๒ วัน คือวันที่ ๑๔-๑๕ พ.ย ๒๕๕๖
เนื่องด้วยโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมากไม่สามารถดำเนินการเรียนการสอนตามปกติได้

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ บริษัท นิวลัคกี้ ประเทศไทยจำกัด โดยนางวงศ์ อยู่ศรีเจริญ น้อมผ้าพระกฐินพระราชทานมาถวาย แด่พระสงฆ์อยู่จำพรรษา ณ พระอุโบสถ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
5 พฤศจิกายน 2556

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายทักษะวิชาการ (ค่าย IP) ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2556
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมระกาศรับสมัคร ครูคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ประกาศรับสมัคร ครูสอนดนตรีสากล ระดับมัธยมศึกษา จำนวน1 อัตรา


โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ประกาศรับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ช่างทั่วไป 1 อัตรา

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอรพร้อม์ติดตั้ง ประจำสำนักงานและ
กลุ่มสาระฯ
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมจัดงานมุทิตาคารวะข้าราชการครูและบุคคลากรเกษียณอายุราชการ
ในวันที่ 20 กันยายน 2556

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
คณะครู และนักเรียนได้ต้อนรับ
นางวันวิศาข์ ผลหมู่
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา
ราชวิทยาลัย ในโอกาสที่ย้ายมารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม และ พิธีอำลา
นายถิรภัทร์ วรรณชาติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหาร
งบประมาณ ย้ายรับตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556

 

ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระบบ DLP ขนาด 0.55 นิ้ว ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์

เนื่องจากโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ได้ขอความร่วมมือกองควบคุมโรค สำนักงานอนามัย
กรุงเทพมหานคร ให้มาทำการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค และทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก จึง
ประกาศหยุดเรียนเป็นการภายใน ในวันที่ 3 -5 กรกฎาคม 2556 (งดเรียนพิเศษวันเสาร์ทุกระดับชั้น)


ความรู้และแนวทางป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

 

กิจกรรมค่าย “ การอบรมคุณธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” ให้แก่นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 19, 20 และ 21 มิถุนายน 2556 ณ วัดไทรงามธรรมธราราม และ ทัศนศึกษาที่สวนหินธรรมชาติ พุหางนาค อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
กิจกรรมค่าย “ การอบรมคุณธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 19 , 20 และ 21 มิถุนายน 2556 ณ วัดพยัคฆาราม อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี และทัศนศึกษาที่บึงฉวาก ตลาด 100 ปี สามชุก
จัดการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและศึกษานอกสถานที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
จัดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
จัดการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและศึกษานอกสถานที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย. 56 ม. 2 และ ม.5 เวลา 7.30 – 11.00 น. ม.3 และ ม.6 เวลา 12.30 – 15.30 น.
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 แต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารเรียน รวม 5 อาคาร รายระเอียดตามที่กำหนด
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ติดตั้ง ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อ
ตารางเรียน กิจกรรมสอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียน ในรายวิชาพื้นฐาน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 22 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2556
แจ้งประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2556 ในวันที่ 6-7 เม. ย 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง วิชาคณิตศาสตร์
ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนโครงการส่งเสริมความ เป็นทางวิชาการ (วิทย์- คณิต- อังกฤษ) (intensive Program) รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 รอบพิเศษ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนโครงการส่งเสริมความ เป็นทางวิชาการ (วิทย์- คณิต- อังกฤษ) (intensive Program) รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 รอบสอง
กำหนดจัดพิธีรับประกาศนียบัตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์
ประชุมผู้อำนวยการ รร. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 กลุ่มที่ 3 25 มี.ค. 2556 ณ ห้องประชุมบุษราคัม รร.สุวรรณารามวิทยาคม
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมขอเชิญร่วมงาน " คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสุวรรณาราม
วิทยาคม" ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (IP) จัดกิจกรรมค่าย “เรียนรู้สู้ภัยพิบัติ” ในวันที่ 5-7 มีนาคม 2556 ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท ราชบุรี
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมขอขอบคุณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555 ที่ได้บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ จำนวน 2500 บาท
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมจัดดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555
-ชั้น ม.1 สอบวันที่ 19 ก.พ. 56 และ วันที่ 21 ก.พ. 56 <<คลิก>>
-ชั้น ม.2 สอบวันที่ 18 ก.พ. 56 และ วันที่ 22 ก.พ. 56 <<คลิก>>
-ชั้น ม.3 สอบวันที่ 19 ก.พ. 56 และ วันที่ 21 ก.พ. 56 <<คลิก>>

-ชั้น ม.4 สอบวันที่ 18,20 ก.พ. 56 และ วันที่ 22 ก.พ. 56 <<คลิก>>
-ชั้น ม.5 สอบวันที่ 18,20 ก.พ. 56 และ วันที่ 22 ก.พ. 56 <<คลิก>>
-ชั้น ม.6 สอบวันที่ 18,20 ก.พ. 56 และ วันที่ 22 ก.พ. 56 <<คลิก>>
การเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2555

-ชั้น ม.1 วันที่ 6-8 ก.พ. 56
ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
-
ชั้น ม.2 วันที่ 30-31 ม.ค.-1 ก.พ. 56 ณ ค่ายลูกเสืออู่ทองสักทองอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
-ชั้น ม.3 วันที่ 6-8 ก.พ. 56 กองพันทหารสื่อสาร หมู่ที่ ๑ ถนนจรดลศึกษา ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โครงการส่งเสริมความเป็นทางวิชาการ (วิทย์- คณิต- อังกฤษ) (intensive Program) รับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมมีควมประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบโครง
ข่ายการเรียนรู้ไร้พรหมแดน
กำหนดการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วัน 30 - 31 มกราคม 2556 และ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หอประชุมสุพรรณิการ์

กำหนดการจัดงานเปิดโลกอัจฉริยะ ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม วันพุธที่ 23 มกราคม 2556

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม จัดอบรมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic 2010 โดย รองศาสตราจารย์.ดร ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสมาคมครูเทคโน
โลยีสาระส
นเทศ และ อ.โกสันต์ เทพสิทธิทรากรณ์ เลขาธิการสมาคม ฯ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 10-11 มกราคม 2556
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ท่านเจ้าคุณพระราชปริยัติโมลี อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ณ ศาลาการเปรียญ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
นัดหมายครู นักเรียนและบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตรโดยพร้อมเพรียงกัน
ในเช้าวันที่ 2 ม.ค. 56 เนื่องในกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
'56

 

 
  อบรมนร.แกนนำเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
1 ต.ค. 2557

พิธีมุฑิตาจิตเกษียณ
อายุราชการ ข้าราชการครู ประจำปี2557

แสดงความยินดีใน
โอกาสที่ คุณครูณัฎฐนิธ
กาลพัฒน์ และ คุณครู
ูวิเชียร สุขจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น
รองผู้อำนวยการสถาน
ศึกษา 17 กันยายน 2557

ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย สุวรรณาราวิทยาคม
13 ก.ย. 57

โรงเรียนดอนไพล
พิทยาคม ศึกษาดูงาน IP
12 ก.ย.57
งานธนาคารร.ร.มอบ
รางวัล ให้กับนักเรียน

ส.ณ.วิชาการ 57

กิจกรรมงาน วันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนสุวรรณาราม
วิทยาคมมอบแท็บเล็ต
ให้นักเรียน ม .2
7 ส ค 57

"วันผู้ปกครองพบครูที่ ี่ปรึกษาของลุูก"
3 สิงหาคม 2557

สนามสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามแนว PISA 2 สิงหาคม 57

"วันภาษาไทยแห่งชาติ"

"กิจกรรมสร้างเครื่องร่อน
เครื่องบินพลังยางรุ่นที่ 3 "
29 กรกฎาคม 2557

ครูสังคม สพม. 1 พัฒนาการขับเคลื่อนผู้เรียน ด้านประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ตาม นโยบาย คสช.

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
2557

อบรมคุณธรรม
จริยธรรม นักเรียนระ ดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา
2557
อบรมคุณธรรม
จริยธรรม นักเรียนระ ดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา
2557
พิธีวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 2557

พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 2557

วันสุนทรภู่ 2557 วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. 2557 นิทรรศการศิลปะ 2557 คณะครู บุคลากร นักเรียน ร.ร.สุวรรณารามวิทยาคม ถวายพุ่มดอกไม้เป็นพุมธบูชา วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร
19 มิถุนายน 2557
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

กลุ่มบริหารวิชาการ
จัดพิธีมอบเกียรติบัตร
แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล
ในกิจกรรมต่างๆ ณ สนาม
หน้าเสาธง 6 มิถุนายน 2557

พิธีีแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2557
ชมหุ่นละครเล็ก "หนุมานชาญสมร" จากคณะ
โจ หลุยส์
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/ 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2557 วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2557 “บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด”.
กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์
รองผอ.วิชาการประชุม
ผูู้ปกครองเพื่อช่วยเหลือนร. ที่มีปัญหาทางการเรียน
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่31 มีนาคม 2557
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่31 มีนาคม 2557
บรรยากาศการหาเสียง
เลือกตั้งประธานนักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2557
ผู้อำนวยมอบรางวัล
ให้กับ ห้องเรียนเรียนที่ชนะ การแข่งขัน การประกวด
โครงงาน ประจำปีการศึกษา 2556
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพื่อเตรียม
สอบ O-net

กิจกรรม เปิดโลก
อัจฉริยะ ' 56 เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2557
นักเรียนและบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตร ในเช้าวันที่ 3 ม.ค. 57
เนื่องใน
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ '57
สุพรรณิการ์เกมส์'56 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่าง ประเทศจัดกิจกรรม
วันคริสต์มาส เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556
ผู้อำนวยมอบรางวัลให้
กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
แห่งชาติ ครั้งที่ 63 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2556 ณ เวทีหน้าเสาธง 4 ธันวาคม 2556   โรงเรียนสุวรรณาราม
วิทยาคม เป็นสนามสอบ
ธรรมศึกษาสนาม หลวง ประจำปีพุทธศักราช 2556 (ธรรมศึกษา ชั้น ตรี - เอก) ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556
ตัวแทนนักเรียน ทำกระทง
ถวาย
วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร โดยมี ุณครูอำนวย ปุญญปัญญา และ คุณครูจุรีย์พร ด้วงชอุ่ม
เป็นผู้ควบคุมดูแล
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน วัดสุวรรณาราม
ราชวรวิหาร
  พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรด เกล้าให้ บริษัท นิวลัคกี้ ประเทศไทย จำกัด โดยนาง
วงศ์ อยู่ศรีเจริญ น้อมผ้าพระ
กฐินพระ ราชทานมาถวาย
แด่พระสงฆ์อยู่จำพรรษา ณ พระอุโบสถ วัดสุวรรณาราม
ราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556

ผู้อำนวยมอบรางวัลให้
กับนักเรียนที่ชนะ การแข่ง
ขัน การสร้างแบบจำลอง
วิชาบุเบิก ณ เวทีหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 18 กันยายน
2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเงิน
รางวัล งานนิทรรศการศิลปะ ณ เวทีหน้าเสาธง 16 กันยายน
2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งาน อาชีพฯจัดกิจกรรม นิทรรศการการงานสร้างอาชีพ เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2556
งานอนามัยโรงเรียนจัด
ตรวจสุขภาพนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 9-11 กันยายน 2556
งานธนาคารเพื่อการออม
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
จับฉลาก ให้รางวัลแก่นักเรียน
เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 56
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กล่าว แนะนำคุณครูบรรจุ
ุใหม่ เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 56
กลุ่มสาระการเรียนร
ู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรม
นิทรรศการเกมคณิตคิด
สนุกเมื่อวันที่ 5 กันยายน
2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศจัดกิจกรรม
Asian Festivals เมื่อวันที่ 2
กันยายน 2556
จัดกิจกรรม มอบรางวัลให้
กับนัก เรียน ที่เข้าร่วมแข่งขัน
สวดมนต์ ระดับมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556
<<คลิกรายละเอียดโล่รางวัล >>
คุณครูจุรีย์พร ด้วงชอุ่ม
ครูผู้สอนชมรมจิตอาสาต้น
กล้าความดี ระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับคุณฝัน
เด่น จรรยาธนากร (นักแสดง
และทำงานด้านจิตอาสา) มาเป็นวิทยากรให้กับนักเรียน
ชุมนุมและนักเรียนที่สนใจ
ได้รับความรู้ในการทำกิจ
กรรม ด้านจิตอาสาเพื่อ
ให้เกิดประ โยชน์ กับสังคม
ในวันอังคารที 20 สิงหาคม 2556 ระหว่าง เวลา 09.00-12.00 น. ่
สำนักเขตบางกอกน้อย
และโรงเรียนสุวรรณาราม
วิทยาคมจัดโครงการอบรม
มัคคุเทศก์น้อย โดยมีวัตถุ
ประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว ส่งเสริมให้เยาวชน
ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประ
โยชน์ และเล็งเห็นความสำ
คัญกับๆประวัติศาสตร์ท้อง
ถิ่น และเพื่อส่งเสริมให้นัก
เรียนกล้าแสดงออก ได้ฝึก
ทักษะการพูดในวันเสาร์ที่
24 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้สัง
คมฯโรงเรียน สุวรรณาราม
วิทยาคม จัดนิทรรศการอา
เซียนสาระสังคมฯในวันที่ 22 ส.ค.56
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำป
ีการศึกษา 2556 ในหัวข้อ
“ ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้ พลังงานทดแทน วิถีไทยสู่สัง
คม สีเขียว” ระหว่างวันที่
15-16 สิงหาคม 2556
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ งานวันแม่แห่งชาติประจำปี
พุทธศักราช 255 เมื่อวันที่
9 สิงหาคม 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ไทย โรงเรียนสุวรรณาราม
วิทยาคม จัดกิจกรรมวันภาษา
ไทยแห่งชาติ ประจำป
ีพุทธศักราช 2556 ณ หอประ
ชุมสุพรรณิการ์ เมื่อวันที่
31 กรกฎาคม 2556
การอบรมสัมมนาครู ผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่องแนว ทางและ
วิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมให้สูงขึ้น
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เปิดงานโดยท่านผู้อำนวยการส
ายัณห์ รุ่งป่าสักผู้อำนวยการสำ
นักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 1 โดย
วิทยากร อาจารย์ณัทธนัทธ์ เลี่ยวไพโรจน์ จากสถาบัน
พัฒนาคุณภาพวิชา การ(พว)
ตรวจสุขภาพครูและ
บุคคลากร ประจำปี
ีพุทธศักราช 2556 ณ หอประชุมสุพรร ณิการ์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556
คณะสงฆ์เขตบางกอกน้อย
และสำนักงานเขตบางกอกน้อย
จัดกิจกรรมส่งเสริมทางพระ
พุทธศาสนาเนื่องในวันอา
สาฬบูชา วันที่ 19 - 21 กรกฏาคม 2556
นักเรียนระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6/4 เป็นจิตอาสาช่วยเหลืองาน
กิจกรรมฐานปินโก ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
วันที่ 20-22 กรกฏาคม 2556
คณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน โรงเรียน
สุวรรณา รามวิทยาคม ประกอบพิธีถวายเทียนจำนำ
พรรษา ณ พระอุโบสถ วัดสุวรรณา รามราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
19 กรกฎาคม 2556
ท่านผู้อำนวยการจักรพงษ์
เร่งฐาปนกุล คณะครูและนัก
เรียนโรงเรียนสุวรรณารามวิท
ยาคม ร่วมกิจกรรมเสมา
รวมใจ ถวาย เสมารวมใจ
หล่อเทียน จำนำพรรษา ถวาย
วัดในสาม จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพื่อ ถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระ
บรมราชินีนาถ ณ ถนนราชดำ
เนินนอกหน้ากระทรวง ศึกษาธิการ วังจันทรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 18 กรกฎาคม 2556
กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
ไข้เลือดออก และโรคติดต่อ ณ สนามหน้าเสาธง รวมทั้งการเดิน
รณรงค์ในบริเวณโดยรอบ สำนักงานเขตบางกอกน้อย
17 กรกฎาคม 2556

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ศาลากาญจนาภิเษก วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 15 กรกฎาคม 2556

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม มอบรถตู้
จำนวน ๑ คัน แด่ โรงเรียนควรสุบรรณวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม หล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักเรียน บุคลากร ครู
ได้ร่วมทำบุญ ในวันเข้าพรรษา

ส.ส.ดร.รัชดา ธนาดิเรก พรรคประชาธิปัตย์
มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
เพื่อไว้ให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการสร้างเครื่องร่อน
(เครื่องบินพลังยาง รุ่นที่ 2) ณ ห้องบุษราคัม
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
2 กรกฎาคม 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
26 มิถุนายน 2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม จัดกิจกรรมนิทรรศการศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 26 มิถุนายน 2556

กิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติดสากล 2556 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสากล ประจำปี 2556 ณ บริเวณชุมชนเขตบางกอกน้อย 26 มิถุนายน 2556

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมจัดพิธีมอบเงินการกุศล และพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบมรณานุสรณ์ 50 วัน
คุณครูสุภัตรา แย้มยิ้ม อดีตข้าราชการครู
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 24 มิถุนายน 2556

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
ร่วมกับ สน. บางกอกน้อย ให้ความรู้เรื่อง ความปลอดภัยในการจราจร และการสวมหมวกกันนอค
เมื่อ 24 มิถุนายน 2556

ฝ่ายกิจการนักเรียน   จัดการประกวดจัดพานไหว้ครู 
ประจำปีการศึกษา 2556

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย. 56 ม. 2 และ ม.5 เวลา 7.30 – 11.00 น. ม.3 และ ม.6 เวลา 12.30 – 15.30 น. ปีการศึกษา 1/2556

  กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุวรรณา รามวิทยาคม ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษา และพลศึกษา จัดกิจกรรมวันงดสูบุหรีโลก ๓๑ พฤษาคม ๒๕๕๖

ท่านผู้อำนวยการจักรพงษ์ เร่งฐาปนกุล
เป็นประธานจับสลากแบ่งคณะสี
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2556
โดยแบ่งออกเป็น 4 คณะสี ได้แก
บุศราคัม ทับทิม ไพลิน และ มรกต

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนสุวรรณาราม
วิทยาคม ทัศนศึกษา เมืองนครหลวงเวียงจันทร์
ประเทศสาธารนรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว
6-11 พฤษภาคม 2556
กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2556
ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ 3 พฤษภาคม 2556

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 1/2556 ในวันที่ 6-7 เม. ย 2556

พิธีรับประกาศนียบัตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งสำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์
ประชุมผู้อำนวยการ รร.
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต1 กลุ่มที่ 3
25 มี.ค. 2556 ณ ห้อง ประชุมบุษราคัม
รร.สุวรรณารามวิทยาคม
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมจัดงาน " คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสุวรรณาราม วิทยาคม"
ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ( IP) จัดกิจกรรม ท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงเกษตรที่ไร่ปลูกรัก เรียนรู้เกี่ยวกับ ฟาร์ม เกษตรอินทรีย์ ( Organic farm) ในวันที่ 8 มีนาคม 2556 ณ “ ไร่ปลูกรัก ”  ที่   อ.บางแพ จ. ราชบุรี  

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (IP) จัดกิจกรรม
“ กิจกรรม
ศึกษาวัฒนธรรมแบบตะวันตก "
ในวันที่ 7 มีนาคม 2556
ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท ราชบุรี
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (IP) จัดกิจกรรมค่าย “เรียนรู้สู้ภัยพิบัติ” ในวันที่ 5-7 มีนาคม 2556
ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท ราชบุรี
มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555
ประชุมคณะกรรมการ O-net ม.3
งานเปิดโลกอัจฉริยะ
ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม วันพุธที่ 23 มกราคม 2556

นักเรียนและบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตรในเช้าวันที่ 2 ม.ค. 56 เนื่องในกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ' 56

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม จัดอบรมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic 2010 โดย รองศาสตราจารย์.ดร ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสมาคมครูเทคโนโลยีสาระสนเทศ และ อ.โกสันต์ เทพสิทธิทรากรณ์   เลขาธิการสมาคม ฯ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 10-11 มกราคม 2556

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ท่านเจ้าคุณพระราชปริยัติโมลี อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ณ ศาลาการเปรียญ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
   
ท่านผู้อำนวยการจักรพงษ์ เร่งฐาปนกุล มอบเกียรติบัตร
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
กรุงเทพมหานคร รางวัลเหรียญเงิน
กิจกรรมการแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
3 ธันวาคม 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
โครงการรักษ์ภาษา ครั้งที่ 6 "เทิดพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราชา"
กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC)
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 นร เข้าแข่ง น.ส.รุจิลดา ศิริเมตตานนท์
น.ส.วรรณิดา หมายมั่น,น.ส. ณัฐมน เตื่อยตุ่น,น.ส. ประติมากร อินต๊ะคำ,
น.ส.เบญจวรรณ เปริทัด ฝึกซ้อมโดยพระวัดสุวรรณ ดร.พระทนุทัท นาสิงห์
คุณครูครุจุรีย์พร ด้วงชอุ่ม และคุณครูกำไล สุวรรณนิตย์

มหาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ส่วนงานโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน
ได้จัดกิจกรรมประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ระดับจังหวัด (กรุงเทพมหานคร)
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ . ศ. 2556 ณ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหารเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร และ
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกล่าวคำ
อาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
และรางวัลชมเชย ระดับชั้นม.ต้น การแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาคสงฆ์ ภาค 1

. ปลาย 1. นางสาวรุจิลดา ศิริเมตตานนท์ 2. นางสาวณัฐมน เตื่อยตุ่น 3. นางสาวอัมพร พิมพ์ประดิษฐ์
4. นางสาวเมษยาพร โพธิระ 5. นางสาวเบญจวรรณ ทัดอยู่ 6. นางสาววรรณิดา มั่นหมาย
7. นางสาวสโรชา เพียมหงษ์
. ต้น 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์ บัวภู่ 2. เด็กหญิงสุดาพร สุขวุฒิชัย 3. เด็กหญิงหทัยกาญจน์ บัวภู่
4. เด็กหญิงนริศรา เกี๋ยงแก้ว 5. เด็กหญิงวราทิพย์ สิงสีทา 6. เด็กหญิงกนกวรรณ บุญมาเรือง
7. เด็กหญิงศศินภา แดงวิบูลย์

งานสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม2556 ณ วัดเวฬุราชิณ เขตธนบุรี กรุงเทพ กิจกรรมสวดมนต์หมูทำนองสรภัญญะ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมได้รับรางวังรองชนะเลิศอันดับที่ 9 ได้คะแนนทั้งหมด 238 คะแนน จากโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 27 โรงเรียน

อาจารย์จุรีย์พร ด้วงชอุ่ม ได้รับโล่เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาดีเด่น

นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/5 , 4/6 ได้รับโล่สวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะ 50 คน ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหารในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันที่ 20-22 กรกฏาคม 2556

นาย แมน คล้ายสุวรรณ นักเรียนชั้น ม. 6/3 แข่งขันวาดภาพได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา นางสาว ภัทราวรรณ นักเรียนชั้น ม. 4/6 แข่งขันวาดภาพได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภททีมชายในการแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "เมืองแพร่เกมส์" ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2556
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬา "สพฐ เกมส์ 2555 " ครั้งที่ 2 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย วันที่ 21 - 28 มกราคม 2556 ณ จ. นครราชสีมา

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวปณิตา อินทร์ทิพย์ นายศรัญญู ส่งเจริญทรัพย์ และ นายอภิเดช โพธิ์ทอง
ได้รับรางวัลเหรียญทอง คะแนน 82 ลำดับที่ 10 จากกิจกรรมการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม. 4- ม.6 จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 จังหวัดระยอง
วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2555

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวกัญญา มัณยานนท์ นางสาวชวิศา วิสัยแสวง นางสาวณัฐมน เตื่อยตุ่น นางสาวธนพร พึ่งแย้ม นางสาวประติมากร อินต๊ะคำ นางสาวรุจิลดา ศิริเมตตานนท์ นางสาววรรณิดา มั่นหมาย
นางสาวสโรชา เทียมหงษ์ นางสาวอัมพร พิมประดิษฐ์ และ นางสาวเมษยาพร โพธิระ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง คะแนน 90.4 ลำดับที่ 21 จากกิจกรรมการแข่งขัน สวดมนต์แปล ม. 4- ม.6 จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 จังหวัดระยอง
วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2555

ขอแสดงความยินดี กับ นาย อรรถกร เนียมเนตร
ได้รับรางวัลเหรียญทอง คะแนน 84.3 ลำดับที่ 5 จากกิจกรรมการแข่งขัน ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
ได้รับรางวัลเหรียญทอง คะแนน 83 ลำดับที่ 7 จากกิจกรรมการแข่งขัน ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 จังหวัดระยอง
วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2555

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองทีมชาย อายุ 18 ปี มีทีมกีฬาเปตองเข้าแข่งขันด้วย 12 ทีม ผลการแข่งขัน ชนะเลิศ ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ นายคัมภีร์ มูลผง
ที่ได้รับ คัดเลือกเป็น "อนุชนชาวนาดีเด่น" เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์วิจัยข้าว ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

แสดงความยินดีกับนักเรียน ม. 6 สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2555 (Admissions 2555)
>> ดูรายชื่อได้ที่นี่
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับนาย มนต์ เกิดเจริญ นาย วรเมธ สิงห์แก้ว และ นาย จิรวัฒน์ คุ้มภัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองกีฬานักเรียน สพฐ. เกมกีฬาเปตองประเภททีมชาย 3 คน ปี 2555 จังหวัดสุพรรณบุรี (คลิ๊ก)
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับนายแมน คล้ายสุวรรณ รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทร้อยกรอง <คลิก> และนางสาวศิวพร หน่องพงศ์ , นางสาววิรากร รุตต์โชต นางสาวอรสิริ สิงห์สุวรรณ , นางสาววลัย วิภาภรณ์พรรณ นางสาวสุรีย์มาศ ไม้งาม การแข่งขันสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ การแข่งขันประเภทต้นเสียงนำรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ๓ ได้เข้ารับโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จากการประกวด
คำขวัญและบทรอยกรองส่งเสริม พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันเนื่องในกิจกรรม .ณ.รลัต้ัยาเสพติด
 

 

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1
ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร ตำบลห้วยลึก
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2556

 

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.2
ณ ค่ายลูกเสือพนิดา อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2556

 

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.3
ณ ค่ายลูกเสือวังแก้ว อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2556

 

การแข่งขันการสร้างแบบจำลองวิชาบุกเบิก
ณ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556

 

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.3วันที่ 6-8 ก.พ. 56 ณกองพันทหารสื่อสาร หมู่ที่ 1 ถนนจรดลศึกษา ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2555

 

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ปีการศึกษา 2554

 

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 ปีการศึกษา 2554

 

กิจกรรมบูรณาการ SUWAN.E.M.S.CAMP 2011 ณ.ครองทราย รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

ศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์ความรู้กลุ่มสาระฯ

ห้องวัฒนธรรมไทย
 
ถนนสายวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ
ห้องเรียนสีเขียว

 
<< ปรับปรุงเมื่อ วันที่ ๑๖ ต.ค. '๕๗ >>
 
สมาคมศิษย์เก่า